Technology in Class, mini-conferentie O2G2 Groningen

In het voorjaar vond de mini-conferentie Technology in Class (TiC) van O2G2 , de koepel voor openbaar onderwijs in Groningen, plaats. De dag is georganiseerd door Miss Marvel's en ik ben gevraagd de video's voor deze bijeenkomst te maken. Onderwerp: op welke manieren passen basisscholen nieuwe technologie toe in het onderwijs. Ik bezocht diverse basisscholen in Groningen en belichtte een aantal praktische voorbeelden. 

info@perriehoekstra.nl    +31-6-15052515     Tjerk Bolhuisstraat 16     9713WD   Groningen