Groninger Forum

Iedereen in Groningen heeft meegekregen dat de komst van het Groninger Forum lang onzeker was. Er heerste een sfeer van negativiteit, ook in de pers. Om een tegengeluid te laten horen besloot het Groninger Forum dat het maken van 'positieve filmpjes' , die via het internet en de sociale media zijn verspreid. Bekende en  minder bekende Groningers is gevraagd hoe zij dat Forum, dat er nog niet staat, voor zich zien. Dat heeft geresulteerd in 13 clips.

info@perriehoekstra.nl    +31-6-15052515     Tjerk Bolhuisstraat 16     9713WD   Groningen